Manglende kommunal opfølgning øger sygefraværet Kommunalt nøl i opfølgning af sygefraværssager mindsker arbejdsstyrken Socialforskningsinstituttet, SFI, offentliggjorde 2. december 2003 en analyse, der viser, at kommunerne kan blive langt bedre til at følge op på sygemeldte lønmodtagere.

Analysen dokumenterer endnu engang, at jo længere tid der går, før en kommune følger op på et sygeforløb, jo mindre er sandsynligheden for, at man kommer tilbage til sin arbejdsgiver.

SFI-analysen viser bl.a., at kun en ud af fem sygemeldte (22 pct.) får den ellers lovpligtige opfølgningssamtale inden for de første otte ugers sygemelding.

Desuden skal kommunerne lave en opfølgningsplan for sygemeldte efter seks måneders sygefravær.

Men flere end hver tredje med seks måneders sygeforløb bag sig har - ifølge SFI - ikke fået lavet sådan en plan.
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger:

Regeringen har sat det højt på den politiske dagsorden, at sygefraværet skal nedbringes af hensyn til den enkelte, virksomhederne og den offentlige økonomi.

SFI-undersøgelsen viser, at er man sygemeldt i mere end et år, så er det kun en ud af fem, der kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er fuldstændig uacceptabelt, og undersøgelsen viser, hvor lemfældigt kommunerne generelt lever op til deres ansvar som myndighed på området.

Det er kommunernes ansvar, men virksomhederne står i sidste ende med problemerne og hænger på regningen.

Vi ved, at flere kommuner systematisk arbejder med at nedbringe den periode, hvor man er sygemeldt, og resultaterne taler for sig selv.

Denne undersøgelse må vække til eftertanke og bør give anledning til, at beskæftigelsesministeren stiller kommunerne til ansvar for den manglende indsats, når ministeren kommer med sin handlingsplan for at nedbringe sygefraværet.
Arbejdsmarked
2. december 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Mere om SFI-rapporten