Opbakning til aftale om nye EU-borgeres adgang til det danske arbejdsmarked Fornuftig aftale om nye europæiske lønmodtageres adgang til det danske jobmarked VK-regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Kristendemokraterne, Det Radikale Venstre og SF indgået en aftale om de fremtidige regler for europæisk arbejdskrafts adgang til det danske arbejdsmarked.

Aftalen betyder bl.a., at lønmodtagere fra øvrige EU-lande skal arbejde på samme løn- og ansættelsesvilkår som herhjemme.

Specialister og andre på individuelle kontrakter vil - ligesom ansatte på det overenskomstdækkede område - uden videre kunne få arbejdstilladelse.

Tilbage er ansættelse på det øvrige ikke-overenskomstdækkede arbejdsmarked.

Der skal det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) godkende løn- og ansættelsesvilkårene som forudsætning for, at der kan gives arbejds- og opholdstilladelse.
Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

Grundlæggende er vi positive over for aftalen og glæder os over den brede politiske opbakning.

Vi forventer, at aftalen ikke giver virksomhederne nye administrative bureaukratiske byrder eller besværlige opgaver i forbindelse med rekrutteringen af den nødvendige arbejdskraft, uanset hvor den kommer fra.

Vi har forståelse for nødvendigheden af at være varsom med at give adgang til mange af de danske velfærdsgoder, hvis man kun arbejder i Danmark i en meget kort periode. Men vi må undgå at lukke det danske arbejdsmarked for ny, kvalificeret arbejdskraft.

Aftalen sikrer, at de, der kommer hertil ad fordøren - dvs. efter de gældende regler og aftaler - får ordentlige forhold.

Omvendt sættes der hårdere ind over for brugen af illegal arbejdskraft, hvilket er ganske fornuftigt.

Men vi får brug for alle dem, der kan og vil arbejde i de kommende år, hvis vi skal fastholde velfærdssamfundet.
Arbejdsmarked
3. december 2003
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Se hele aftalen (pdf-format)