Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. december 2003 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Udkast til lovforslag om medarbejderindflydelse i SE-selskaber Høringssvaret i Word-format Resumé DA finder principielt, at der ved implementering af direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område skal gives parterne mulighed for, at implementeringen kan ske via kollektive aftaler. DA har dog under hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med implementeringen af Rådets direktiv 2001/86/EF forståelse for, at lovforslaget i dette særlige tilfælde undtagelsesvist ikke giver en sådan mulighed.
KONTAKT
Publiceret:
9. december 2003
LÆS MERE
Udkast til lovfor-slag om medar-bejderindflydelse i SE-selskaber