På vej mod et bedre arbejdsmiljøsystem
  • Godt forlig med fremtidsrettet perspektiv
  • Betydeligt udviklingsarbejde forestår
  • Forlig mellem regering, DF og RV
Forlig nyformulerer hovedlinjerne i arbejdsmiljøpolitikken. For fremtiden åbnes der for mere selvforvaltning med indførelse af nye instrumenter blandt andet i form af certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer og et nyt aftaleinstrument. Samtidig effektiviseres Arbejdstilsynets indsats, således at Arbejdstilsynet koncentrerer kræfterne om de virksomheder, der ikke selv kan eller vil håndtere eget arbejdsmiljø. Underdirektør Thomas Philbert Nielsen udtaler:

Der er med forliget lagt op til en nødvendig modernisering og effektivisering af arbejdsmiljøsystemet. Reformen er et brud med årtiers centralistiske syn på arbejdsmiljøet til fordel for en moderne, virksomhedsorienteret tilgang i pagt med arbejdsmarkedets udvikling.

Nye virksomhedsnære incitamenter vil blive indført til udvikling af selvforvaltningen på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet får blandt andet med det nye screeningsværktøj bedre muligheder for at målrette ressourcerne derhen, hvor behovet er størst.

Det tidligere planøkonomiske rådgivningssystem gennem tilslutningspligt til bedriftssundhedstjenesten bliver afløst af en ordning, hvor virksomhedernes behov og rådgivernes frie konkurrence skal sikre kvalitet og effekt af rådgivningen.

Forliget mellem regeringen og partierne sætter rammerne for reformen, og der forestår derfor nu et omfattende arbejde for både myndigheder, arbejdsgivere og lønmodtagere med at udvikle det nye system. Det er en opgave, arbejdsgiverne vil gå fuldt og helt ind i.

DA håber og forventer, at den zig-zag-kurs på arbejdsmiljøområdet, der blev indledt i 1997, kan afløses af en stabil fornyelsesproces til gavn for arbejdsmiljøudviklingen i Danmark.

Reformen kan endelig blive et væsentligt bidrag til udviklingen af arbejdsmiljøpolitikken i Europa. Principperne i den nye reform ligger i forlængelse af de tanker, som der gøres om arbejdsmiljøet i EU, og der er ingen tvivl om, at Danmark med denne reform øger sin indflydelse på udviklingen i EU.
Arbejdsmiljø
4. februar 2004
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk