Uddannelse er udlændinges vej til job Af underdirektør Svend Bie, Dansk Arbejdsgiverforening Erhvervsredaktør Claus Skovhus anklager 15.2. Dansk Arbejdsgiverforening for ikke at gå fordomsfrit ind i debatten om Shahamak Rezaeis rapport om indvandreres sorte arbejde. Det er faktisk en urimelig påstand al den stund, at DA er gået ind i debatten netop for at undgå, at debatten kører af sporet med en anvendelse af rapporten, der ligger langt ud over det faktiske grundlag.

Det er således afgørende, at Shahamak Rezaeis undersøgelse er foretaget blandt 135 virksomheder og 18 tidligere virksomhedsejere i HT-området, der alle er udvalgt, netop fordi de er ejet af indvandrere. Ifølge tre ud af fire af disse indvandrer-virksomhedsejere arbejder en stor del af deres ansatte sort - og først og fremmest på den pågældende virksomhed. Når indvandrerne i undersøgelsen har 22 timers sort arbejde om ugen, er det opgjort af ejerne og 81 ansatte på disse - og det er pointen - næppe helt almindelige virksomheder.

Det bør være klart, at der med det udgangspunkt ikke er mulighed for generaliseringer. Når man ser, hvordan Politikens historie har givet anledning til generaliseringer fra mange sider, er det jo ganske ærgerligt for en fordomsfri indvandrerdebat.

Vi tager stærkt afstand fra sort arbejde, men derfor skal vi alligevel ikke skabe et billede af, at alle indvandrere i snit arbejder sort 22 timer om ugen. Det gør de måske i nogle bestemte indvandrer-ejede virksomheder, og det skal stoppes, men det gør den almindelige indvandrer med et almindeligt lovligt arbejde næppe.

DA udsendte efter Politikens offentliggørelse et nyhedsbrev udarbejdet i samarbejde med Shahamak Rezaei, hvor han blandt andet udtaler, at "på den baggrund kan man ikke sige noget præcist om den generelle udbredelse af sort arbejde blandt indvandrere i Danmark. Det giver en indikation, men man skal passe på med forhastede konklusioner, der kan bære ved til en myte om, at alle indvandrere er vanekriminelle".

Om indvandrernes valg af arbejdssted siger Shahamak Rezaei samtidig til DA's nyhedsbrev: "Over for os siger de, at de har haft svært ved at få plads på det almindelige arbejdsmarked, men samtidig er det mere end halvdelen af interviewpersonerne, der siger, at de helst vil arbejde for en landsmand".

Men det, der ærgrer os allermest, er, at Politiken kører videre med myten om, at det ikke nytter for indvandrere at tage en dansk uddannelse. Alle undersøgelser fra Integrationsministeriet, Danmark Statistik og DA viser, at når indvandrere har et dansk uddannelsesbevis, er deres erhvervsaktivitet og beskæftigelse næsten lige så høj som danskeres. Og meget vigtigt: Næsten alle bliver ansat i et job på det niveau, de er uddannet til!

Shahamak Rezaeis spændende undersøgelse af et udsnit af arbejdsmarkedet skal altså ikke bruges som undskyldning for at springe uddannelse over. Det ville være synd, for uddannelse betaler sig - uanset om man er dansker eller indvandrer.

Bragt i Politiken Debat som debatindlæg den 25. februar 2004.
KONTAKT
Publiceret:
25. februar 2004