Godt lovudkast - med enkelte knaster Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat fritages for BST-pligt fra 1. januar 2005. DA er tilfreds med nyt lovudkast til stor reform. Beskæftigelsesministeren har netop udsendt et udkast til den lov, der skal udmønte den kommende store reform på arbejdsmiljøområdet. Lovudkastet, der nu er sendt til høring, følger konkret op på det forlig om arbejdsmiljøreformen, som regeringen indgik med DF og Radikale den 4. februar i år.

Reformens hovedelementer er bl.a. at effektivisere Arbejdstilsynets indsats, så tilsynet koncentreres om de dårligste virksomheder. Samtidig indfører reformen en smiley-ordning, omlægger brugen af arbejdsmiljørådgivning og indfører mere selvforvaltning for virksomhederne - blandt andet via certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer og et nyt aftaleinstrument.
Underdirektør i DA, Thomas Philbert Nielsen, siger:

Loven bliver hjørnestenen i den nødvendige modernisering og effektivisering af arbejdsmiljøsystemet. Med lovudkastet tages der nu hul på det omfattende regelarbejde for den reform, hvis hovedlinier, DA finder rigtige og støtter.

Udkastet er en fornuftig udmøntning af den politiske aftale. DA er særligt tilfreds med, at virksomheder, der har arbejdsmiljøcertifikat allerede fra 1. januar næste år bliver frigjort fra den nuværende BST-tvang. Vi mener dog, at denne fritagelse også bør gælde for virksomheder, der ved hjælp af andre modeller dokumenterer, at der er styr på arbejdsmiljøet. Dette kunne være det internationalt kendte OSHAS 18001 system eller andre ledelsessystemer.

Det er vigtigt, at den meget omtalte smileyordning bliver brugbar for og accepteret af virksomhederne. Vi har fortsat nogle betænkeligheder her, da vi ikke er sikre på, at smileys kan administreres på en objektiv måde med den rigtige sammenhæng mellem virksomhedernes faktiske arbejdsmiljø og de sure eller søde smil. Forslaget bør f.eks. udbygges, så virksomheder, der får den gode niveau-1 placering af Arbejdstilsynet, også opnår anerkendelse for dette ved en smiley.

Desuden mener vi, at forslaget om at indføre rådgivningspligt for virksomheder på op til to år er alt for vidtgående. Et påbud om generel brug af arbejdsmiljørådgivning må ophøre, når virksomhederne har dokumenteret, at problemerne er løst.
Arbejdsmiljø
4. marts 2004
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk