Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. marts 2004 svaret Arbejdstilsynet i sagen om Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Høringssvaret i Word-format Resumé DA hilser lovudkastet velkomment og skal særligt fremhæve, at forslagene om virksomhedsnære instrumenter, forhåndsbesked, partsaftaler og arbejdsmiljøcertifikater m.v. vil kunne bidrage til en styrkelse af den lokale arbejdsmiljøindsats på virksomhederne og øget selvforvaltning, ligesom den foreslåede nyordning af rådgivningen vil kunne betyde både højere kvalitet og stigende efterspørgsel efter arbejdsmiljørådgivning. Det foreslåede nye tilsynsinstrument, screeningen, kan og bør efter DA's opfattelse først og fremmest udvikles til at tjene som et instrument, der skal sikre en bedre prioritering og dermed effektivisering af Arbejdstilsynets kontrolindsats.

Der forestår dog et betydeligt arbejde i forbindelse med den administrative udfyldning af loven.
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
16. marts 2004