Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. marts 2004 svaret Undervisningsministeriet, Den internationale enhed, i sagen om Mobilitet - Kommissionens opfølgningsrapport Dansk Arbejdsgiverforening er gennem EU-specialudvalget blevet inviteret til at kommentere opfølgningsrapporten vedrørende mobilitet - med høringsfrist d. 29. marts 2004.

DA er tilfreds med det overblik og den status, rapporten giver. Der er ingen tvivl om, at mobilitet har en nøglefunktion i forhold til uddannelse, udvikling og arbejdsmarkedet - ikke bare nationalt men også europæisk. Mobilitet er derfor en væsentlig del af målsætningerne for uddannelsessystemerne og for Europa 2010.

Rapporten afspejler de forskellige former for mobilitet og peger på, at der er et behov for sammenhængende strategier. DA er enig i dette og skal understrege, at der nationalt er brug for politikudvikling både i forhold til udgående, såvel som for indkommende elever/studerende og lærere. Opstilling af kvantitative mål for antallet af udgående og indkommende tjener derimod ikke i sig selv noget formål.

DA skal især understrege betydningen af, at der ikke blot sendes elever/studerende og lærere ud, men at der ligeledes åbnes for indkommende elever/studerende og lærere. Samlet er der i Europa desuden behov for at kunne tiltrække studerende fra 3. lande. DA prioriterer således, at mobilitet kan sikre, at:
  • den danske arbejdsstyrke er internationalt konkurrencedygtig
  • de danske virksomheder sikres det bedste og bredest mulige rekrutteringsgrundlag
  • det danske uddannelsessystem er konkurrencedygtigt i international sammenhæng
De samme synspunkter gør sig naturligvis gældende i forhold til den europæiske arbejdsstyrke og de europæiske virksomheder.
KONTAKT
Publiceret:
31. marts 2004