Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. marts 2004 - som en del af Beskæftigelsesrådets svar - svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om Udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Tilsyn med kommunale rådighedsvurderinger, tilsyn med kommunernes visitation, aktiveringsfri periode, nedsættelse af befordringsgodtgørelse, refusion m.v.) Høringssvaret i Word-format Resumé LO og arbejdsgiversiden (DA, SALA og LH) kan støtte den overordnede intention bag lovforslaget - at styrke tilsynet med kommunernes rådighedsvurderinger og visitation. Lovforslaget udmønter bl.a. den politiske aftale om "Flere i arbejde", hvor det blev aftalt, at der skabes hjemmel til at etablere et statsligt tilsyn med de kommunale rådighedsvurderinger af ledige kontant- og starthjælpsmodtagere.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
8. marts 2004