Uddannelsesudspil styrker national koordination Regeringen har i dag foreslået, at ungdomsuddannelserne og de erhvervsrettede efter- og videreuddannelser fortsat skal forankres i staten. Samtidig foreslås det, at gymnasierne overføres til staten. Forslaget fremgår, af regeringens reformudspil "Det ny Danmark". Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger: Initiativet sikrer forudsætningerne for en styrket national koordination i uddannelsespolitikken. Det er positivt, at regeringen foreslår selvejermodellen under staten udvidet til at omfatte det almene gymnasium. Dermed vil alle ungdomsuddannelser blive samlet under samme forvaltningsniveau, hvormed mulighederne for samarbejde og koordination mellem uddannelserne styrkes. Tilsvarende er det positivt, at regeringen ønsker, at staten overtager ansvaret for voksenuddannelsescentrene. Dette vil ligeledes styrke mulighederne for en bedre samordning mellem den almene og erhvervsrettede voksenuddannelse.
Uddannelse
27. april 2004
KONTAKT