Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. april 2004 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom og fødsel Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 27. april 2004 fremlagt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom og fødsel for Beskæftigelsesrådet. Arbejdsgiversiden (DA, LH, og SALA), lønmodtagersiden (LO, FTF og AC), DSI samt Amtsrådsforeningen har ingen bemærkninger til udkastet. Dog forudsætter LO, at specielt ordlyden i § 41, stk. 4 er i overensstemmelse med forordning 1408/71 og gennemførelsesforordning 574/72.

I forhold til bemærkninger fra KL henvises til selvstændigt høringssvar.
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
3. maj 2004