Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. marts 2004 svaret Undervisningsministeriet i sagen om Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om friskoler og private grundskoler (obligatorisk sprogstimulering) Dansk Arbejdsgiverforening har fra Undervisningsministeriet modtaget et forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om friskoler og private grundskoler med frist for svar den 1. april 2004.

DA gav ved den seneste ændring af lovene vedrørende sprogstimulering for tosprogede udtryk for, at indsatsen for at lære dansk er vigtig allerede i førskolealderen, og at en tidlig sprogstimulering er vigtig, fordi den enkeltes aktive anvendelse af dansk er en nødvendig forudsætning for det senere udbytte af folkeskolen. DA støttede derfor, at kommunernes forpligtelse til at tilbyde sprogstimulering skulle nedsættes fra 4 til 3 år.

Da det på baggrund af en evaluering anbefales, at der gøres en yderligere indsats, fordi mange forældre ikke tager imod tilbuddet, kan DA støtte, at reglerne ændres, så forældrene har pligt til at tage imod tilbuddet, hvis barnet efter sagkyndig vurdering har brug for det.

DA kan endvidere støtte, at der udarbejdes en vejledning til kommunerne, da visitationen til sprogstimulering har vist sig at være meget forskellig fra kommune til kommune og derfor har ført til en forskelligartet praksis.
KONTAKT
Publiceret:
7. april 2004