Uddannelser i ny stærk placering Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening Regeringens forslag om færre og mere slagkraftige kommuner har helt berettiget vakt opsigt, der har skygget for, at oplægget om "Det nye Danmark" også indeholder et meget offensivt bud på, hvordan uddannelsesområdet kan sikres en samlet national styring og prioritering.

Med forslaget om, at ungdomsuddannelserne, de erhvervsrettede efter- og videreuddannelser sammen med gymnasierne placeres hos staten, har regeringen sat kursen mod at gøre uddannelsesområdet til en stærk spiller i den globale konkurrence, Danmark vil møde i de kommende år.

Det er velkendt, at på arbejdsmarkedsområdet er Dansk Arbejdsgiverforening stærkt kritisk over for regeringens forslag. På uddannelsesområdet er der derimod grund til at rose regeringen.

Med udspillet lægger regeringen op til en styrket og sammenhængende uddannelsespolitik med forbedrede muligheder for en national styring og prioritering af uddannelsesområdet. Netop uddannelsesområdet er et af de helt afgørende områder set i lyset af de øgede krav til arbejdsstyrkens tilpasning til nye og globale markedsvilkår.

Regeringen ønsker således at fastholde og udvide muligheden for et fortsat overordnet nationalt ansvar for uddannelsespolitikken. Samtlige ungdoms-uddannelser og de erhvervsrettede efter- og videreuddannelser skal ifølge regeringens forslag fortsat have en statslig forankring placeret på selvejende institutioner.

Det indebærer derfor, at regeringen har foreslået selvejemodellen udvidet til også at omfatte det almene gymnasium og voksenuddannelsescentrene (VUC), som i dag er placeret under amterne.

Dermed placerer regeringen ansvaret for uddannelsespolitikken hos Folketinget og regeringen. Det er positivt. En sådan beslutning harmonerer bedst både med situationen på arbejdsmarkedet i dag, og nok så meget med fremtidens skærpede krav til arbejdsstyrkens nationale og internationale mobilitet.

Bragt i Jyllands Posten, Meninger, den 17. maj 2004.
KONTAKT
Publiceret:
17. maj 2004