Nødvendig modernisering Strukturforliget kan give en helt nødvendig effektivisering af den offentlige sektor og mindske bureaukratiet for virksomhederne, mener DA. Regeringen har med Dansk Folkeparti indgået forlig om fremtidens struktur og opgavefordeling. Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"Forligspartierne har sikret mulighed for en helt nødvendig modernisering og effektivisering af den offentlige sektor.

Overordnet set ruster reformen Danmark bedre til fremtiden. En effektivisering af den offentlige sektor bør bl.a. føre til, at der frigøres arbejdskraft til den private sektor. Det bliver der i høj grad brug for.

Det er også godt, at reformen samler alle ungdomsuddannelser og den almene voksenuddannelse under et statsligt ansvar. Det gør det muligt at forbedre sammenhængen og koordinationen på tværs af uddannelser.

På beskæftigelsesområdet bør virksomhederne nyde godt af, at der nu etableres én fælles indgang til AF og kommunerne i de nye lokale jobcentre. DA har hele tiden ønsket et beskæftigelsessystem, der er tæt på og mindre bureaukratisk for virksomhederne.

Den afgørende test for reformen bliver, om den vil gøre det lettere for virksomhederne at få den rette arbejdskraft - og samtidig sænker ledigheden. DA vil gå ind i etableringen af de nye fælles statslige og kommunale jobcentre med netop de mål for øje.

DA er positiv overfor, at der fortsat kan etableres forsøgsprojekter med henblik på til stadighed at udvikle beskæftigelsesindsatsen. DA vil gå derfor også gå konstruktivt ind i at gennemføre og evaluere de 10 pilotprojekter, hvor en række statslige opgaver i beskæftigelsespolitikken flyttes til kommunerne.

De fælles statslige og kommunale jobcentre vil betyde, at alle ledige hjælpes i samme system og kan få samme tilbud - samtidig med, at de fire nye store arbejdsmarkedsregioner vil styrke det nødvendige overblik over arbejdsmarkedet.

I etableringen af det nye beskæftigelsessystem vil DA arbejde for at sikre en national forankring og statslig styring af beskæftigelsespolitikken".
Arbejdsmarked
24. juni 2004
KONTAKT
LINKS
Aftaleteksten