Skadeligt S-forslag om ældre Lykketoft foreslår bødestraf for at fyre ældre. Det er både skadeligt og ude af trit med det danske arbejdsmarked, mener DA. Socialdemokratiet med formand Mogens Lykketoft i spidsen foreslår, at det skal koste virksomheder en bøde på 50.000 kr. at afskedige ældre over 55 år. Beløbet skal ifølge forslaget bruges til efteruddannelse af den pågældende. Adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

"Forslaget fra Lykketoft er direkte skadeligt og bygger på en gedigen misforståelse af ældres vanskeligheder på arbejdsmarkedet.

Sagen er jo, at ældre ikke afskediges i højere omfang end yngre - faktisk er det omvendt. Det reelle problem for nogle ældre er, at de har svært ved at finde et nyt job, hvis de først er blevet ledige.

Den udfordring er det vigtigt at tage fat på at løse, men det bidrager Lykketofts nye forslag slet ikke til. Tværtimod risikerer forslaget at gøre problemet endnu større.

Vi risikerer, at virksomhederne bliver tilbageholdende med at ansætte folk i begyndelsen af 50'erne, fordi de vil være dyre at komme af med igen i det tilfælde, at virksomheden tvinges til at indskrænke.

Vores danske arbejdsmarked høster international anerkendelse for sin fleksibilitet og mange jobskift. Vil man oprigtigt løse ældres problemer, skal det ikke ske ved at gøre det danske arbejdsmarked mere stift.

Tværtimod er der brug for at fremhæve, at ældre, der som regel har stor erfaring og lavt fravær, vil være en gevinst på mange arbejdspladser - ikke en svagelig gruppe, der kræver særbeskyttelse.
Arbejdsmarked
10. august 2004
LÆS MERE
Ældre & arbejds-markedet, 2003Artikel om SiD-tal: Ældre fyres sidst