S-forslag fordyrer beskæftigelsen Socialdemokraternes oplæg til finanslov øger omkostninger for arbejdsgiverne Det socialdemokratiske udspil rummer en række forringelser for de danske arbejdsgivere. Det gælder på arbejdskraft-, arbejdsmiljø- og uddannelsesområdet. Direktør Henrik Bach Mortensen siger:

Det er ærgerligt, at socialdemokraterne lægger op til at gøre det dyrere at ansætte medarbejdere i Danmark.

Det hænger ikke sammen, at man vil skabe flere jobs, samtidig med at man straffer især mindre og mellemstore virksomheder ved at fjerne tilskuddet på 135 mio. kroner til at mindske disse virksomheders udgifter til sygedagpenge.

Desuden vil socialdemokraterne kræve yderligere 300 mio. kroner ind i arbejdsmiljøbidrag fra virksomhederne.

På uddannelsesområdet er der også ekstra byrder for virksomhederne, da arbejdsgiverafgifter skal finansiere både praktikpladstilskud og skolepraktik. Forslaget er ude af trit med behovene på arbejdsmarkedet, og de ændringer, regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre tidligere har gennemført af erhvervsuddannelserne, ser allerede ud til at virke.

Forslaget om at genindføre servicejobbene for ledige over 48 år er også et vildskud. Man har ikke brug for særbehandling, blot fordi man fylder 48.
Arbejdsmarked
6. september 2004
KONTAKT
LINKS
S-forslag til finanslov