Arbejdsgiveren har ansvaret Af underdirektør Thomas Philbert Nielsen, DA Juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen advarer i det seneste nummer af A4 mod beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens planer om at lempe reglerne om virksomhedernes ansvar for arbejdsmiljøet.

Toftegaards advarsel går på, at det er et generelt princip i dansk lovgivning, at man straffer virksomheden og ikke den enkelte medarbejder, når der bliver begået fejl. Derfor vil det være meget vidtgående at ændre på reglerne, og ifølge Toftegaard risikerer man også intern splid på virksomhederne, hvis ledelse og medarbejdere skal til at diskutere, hvem der har fejlet.

Efter min opfattelse overfortolker Toftegaard ministerens udmelding og den debat, der har kørt hen over sommeren . Der har ikke på noget tidspunkt været tale om at lave store ændringer af virksomhedsansvaret endsige afskaffe det. Der har alene været efterlyst en nødvendig modernisering af selskabsansvaret: Som det er i dag, vil virksomheden i så godt som alle tilfælde blive dømt, uanset de konkrete omstændigheder - herunder at ledelsen har gjort, hvad den kan for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er en åbenlyst urimelig retstilstand, som man heller ikke finder i for eksempel Norge, Sverige og Finland.

Jeg savner derfor, at Toftegaard forholder sig til det mest nærliggende spørgsmål i forbindelse med beskæftigelsesministerens udmelding. Nemlig hvorvidt de eksisterende regler er retfærdige. Efter min opfattelse fremmer det ikke respekten for lovgivningen, at den til tider forekommer åbenlyst urimelig.

Som et eksempel kan jeg nævne en helt ny dom fra retten i Aalborg. Et byggefirma blev idømt en bøde på 35.000 kroner, fordi en medarbejder arbejdede på et stillads uden rækværk. Og det selv om firmaets ledelse havde understreget, at der skulle benyttes rækværk og havde været med til at pakke det på den trailer, der skulle ud på byggepladsen.

Pointen er ikke, at virksomheder skal slippe for ansvaret for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er og bliver et arbejdsgiveransvar. Og virksomheder, der ikke lever op til det, skal straffes. Det må være muligt at finde balance, hvor virksomheder, der har gjort alt, hvad de skal, ikke bliver straffet. Og man får ikke et godt arbejdsmiljø uden aktiv medvirken fra de ansatte.

Jeg vil derfor opfordre alle gode kræfter - inklusive fagbevægelsen og Toftegaard - til at gå ind i denne problemstilling med hver sin ekspertise og finde en løsning, som medvirker til et endnu bedre arbejdsmiljø.

Bragt i Ugebrevet A4 den 20. september 2004
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
21. september 2004
LINKS
Ugebrevet A4