Regler om klausuler er gode nok Beskæftigelsesministeren fastholder regler efter redegørelse. Der er heller ikke behov for stramninger, mener DA. Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne har været med til at udarbejde den redegørelse, som Udvalget om konkurrence- og kundeklausuler har afleveret til beskæftigelsesminister Claus Hjorth-Frederiksen. Ministeren har på baggrund af redegørelsen meldt ud, at de gældende regler ikke skal ændres.

Udvalget har analyseret, hvorvidt reglerne har virket efter sin hensigt, siden Folketinget i 1999 strammede reglerne. Hensigten med ændringerne var på den ene side at sikre mobiliteten på arbejdsmarkedet og på den anden side arbejdsgiverens interesse i at beskytte sit produkt og sine kunder.

Undersøgelserne dokumenterer et fald i brugen af konkurrence- og kundeklausuler, samtidig med at klausulerne ikke synes at hæmme mobiliteten på arbejdsmarkedet.
Juridisk konsulent i DA, Lise Bardenfleth, siger:

"Der er ikke behov for at stramme reglerne. Redegørelsen bygger på grundige drøftelser i udvalget omkring brugen og anvendelsen af reglerne om konkurrence- og kundeklausuler. Reglerne er komplicerede, men en lovændring vil næppe kunne afhjælpe dette.

Som arbejdsgivere havde vi gerne set, at reglerne omkring kompensation var blevet blødt op. Det er svært at forstå, hvorfor lønmodtageren skal have kompensation, selv om vedkommende får et andet job. Men det samlede resultat af udvalgets arbejde er tilfredsstillende."
Personale og administration
21. september 2004
KONTAKT
LINKS
Beskæftigelse­s-ministeriets redegørelse om konkurrence- og kundeklausuler