Ændring af arbejdstidsdirektivet Kommissionens forslag til ændring af arbejdstidsdirektivet er ikke tilstrækkeligt Kommissionen har i dag fremsat forslag til ændring af direktivet om arbejdstid m.v. Ændringerne betyder, at lønmodtagere ansat på individuelle kontrakter bliver omfattet af samme vilkår omkring den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer som de overenskomstansatte lønmodtagere.

Kommissionen forsøger samtidig at løse problemerne omkring arbejdstid og rådighedsvagter. En vurdering af effekterne af Kommissionens forslag må afvente en nærmere analyse af forslaget.
Overenskomstchef Steen Müntzberg siger:

Kommissionens forslag til ændring af arbejdstidsdirektivet er ikke tilstrækkeligt. Forslaget løser højst nogle problemer og ubalancer, som det gældende direktiv har givet anledning til, men samtidig skabes der nye.

Det strider desuden mod Lissabon-strategien og konklusionerne fra Wim Kok-rapporten, når Kommissionen strammer betingelserne for de individuelle aftalemuligheder i direktivet. Set fra en dansk synsvinkel er det et spørgsmål, som man bør overlade dels til arbejdsmarkedets parter, dels til virksomheder og deres medarbejdere. I Danmark har der, før arbejdstidsdirektivet blev gennemført, aldrig været fastsat en maksimal ugentlig arbejdstid, og der har ikke været noget ønske om det.
EU og internationalt
22. september 2004
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk