Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. september 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Ophævelse af revisionsbestemmelse) Med henvisning til ministeriets høringsskrivelse af 22. september 2004 skal Dansk Arbejdsgiverforening fremkomme med følgende bemærkninger:

Det fremsendte lovforslag bygger på et grundigt og gennemarbejdet materiale omkring brugen og anvendelsen af konkurrence- og kundeklausuler, siden reglerne blev ændret i 1999. Der har kunnet konstateres et fald i brugen af klausuler, hvilket vidner om, at regelændringen i 1999 har virket efter sin hensigt.

DA havde gerne set, at reglen om minimumskompensation var blevet ændret, men finder, at de gældende regler er udtryk for en afbalanceret retsstilling lønmodtageren og arbejdsgiveren imellem.

DA støtter, at de nuværende regler om konkurrence- og kundeklausuler bevares uændret og revisionsbestemmelsen ophæves i overensstemmelse med lovforslaget.

DA er opmærksom på, at der er behov for fortsat information og rådgivning om reglerne.
KONTAKT
Publiceret:
27. september 2004