Vigtig indsats imod snyderi Initiativer imod sort arbejde, socialt bedrageri og virksomhedssnyd er tiltrængte, mener DA. Regeringen lancerer i dag en række tiltag for at komme snyd med overførselsindkomster og sort arbejde til livs.

Initiativerne omfatter blandt andet krav om, at virksomheder skal føre logbøger med ansattes navn, arbejdstid og løn, hvis de ikke har anden dokumentation i form af ansættelsesbeviser eller lønregistrering hos skattemyndighederne. Myndighederne får samtidig øgede muligheder for at gennemføre uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladser. Desuden skærpes sanktionerne for at arbejde sort, samtidig med man modtager dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp.
Ansættelsesretschef i DA, Flemming Dreesen, siger:

"Sort arbejde, socialt bedrageri og snyd på virksomhederne er ødelæggende for et sundt arbejdsmarked og fair konkurrence mellem virksomhederne. Derfor hilser DA initiativerne velkomne.

Mere kontrol ude på arbejdspladserne er desværre nødvendigt, men så længe de retssikkerhedsmæssige garantier er på plads, ser vi fra arbejdsgivers side ingen problemer i det. Vi ønsker ikke at holde hånden over arbejdsgivere, der måtte benytte sig af sort arbejde. I den forbindelse er det positivt, at regeringens indførelse af logbøger kun retter sig mod virksomheder, som ikke har orden i papirerne. Derved sikres det, at virksomheder med styr på tingene ikke pålægges yderligere administrative byrder.

Stramningerne af konsekvenserne af at snyde med overførselsindkomster er helt nødvendige. Lovlydige arbejdsgivere kan aldrig tilbyde vilkår, der kan konkurrere med en kombination af offentlige ydelser og sort arbejde. Derfor er det positivt, at minimumsstraffen for at snyde med arbejdsløshedsdagpenge sættes op. Men man burde samtidig have forøget strafferammen, så de personer, der bedrager samfundet for meget store beløb, bliver straffet hårdere.

På samme måde er det et skridt i den rigtige retning, at der fremover kan fastsættes administrative sanktioner ved misbrug af kontanthjælp og starthjælp såsom straksaktivering og nedsættelse af støtten. Vi mener dog, at den offentlige forsørgelse helt bør ophøre, hvis folk arbejder sort ved siden af".
Personale og administration
21. oktober 2004
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Regerings katalog over initiativer imod sort arbejde mv.