Behov for klare mål for andre aktører Private firmaer, der formidler job til ledige, skal have bedre vilkår for at løse opgaven, mener DA. Beskæftigelsesrådet har på et møde i dag drøftet de foreløbige erfaringer med at lade andre end kommunerne og AF stå for at skaffe ledige i arbejde. Grundlaget for diskussionen om de såkaldt andre aktører var en statusrapport, efter ordningen har kørt godt og vel et år.

Blandt den foreløbige evaluerings resultater er: 1. De andre aktører har i perioden håndteret 180.000 ledige. 2. De andre aktører har lidt større succes med at få ledige i arbejde end AF-systemet. 3. Det bedre resultat er ikke skabt ved, at aktørerne er løbet af med de ledige, der er umiddelbart lettest at få i arbejde. 4. De andre aktører er i et relativt stort omfang blevet brugt til at udføre driftsopgaver for AF-systemet.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"Resultaterne af at få andre aktører ind i arbejdet med at skaffe flest muligt i arbejde har været positivt. Men det kan komme til at virke endnu bedre.

I den sammenhæng er det vigtigt, at de regionale arbejdsmarkedsråd og kommunerne får en klar strategi for, at de andre aktører først og fremmest er et værktøj til at få dirigeret arbejdskraft derhen, hvor der er behov, og ikke en aflastningskanal for de eksisterende systemer. På den måde undgår man også, at medarbejderne i kommunerne og AF-systemet ser de andre aktører som modspillere i stedet for medspillere. Desuden skal kommunerne og AF være bedre til at formulere opgaverne til de andre aktører klart, så aktørerne kan bruge deres energi på at udvikle nye, effektive metoder til at bringe folk i beskæftigelse.

De mange værdifulde erfaringer med andre aktører bør bruges i forbindelse med de kommende strukturændringer på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse er det vigtigt, at man beholder et strategisk niveau, der kan kigge på tværs af kommunale behov og finde løsninger til gavn for hele det danske arbejdsmarked."
Arbejdsmarked
22. oktober 2004
KONTAKT