Ny aftale bakker op om dansk model Ny aftale i Folketinget om fortolkning af EU-forfatningen viser bred opbakning til den danske aftalemodel. Regeringen har i dag fået støtte til den danske aftale om fortolkningen af EU's forfatningstraktat. Aftalen skal danne ramme for den danske europapolitik de kommende år. Adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

" Aftalen slår fast, at et bredt politisk flertal ikke ønsker, at den danske aftalemodel og parternes rolle på arbejdsmarkedet skal reguleres gennem lovgivning - hverken nationalt eller på europæisk niveau.

Det er tilfredsstillende, at Danmark dermed klart markerer, at lovregulering ikke er vejen frem på de områder, der i dag er overladt til arbejdsmarkedets parter. Vejen frem er derimod at holde fast i de fælles Lissabon-mål for at sikre, at vi får skabt vækst og beskæftigelse, samtidig med at vi respekterer de enkelte landes forskellighed.

Aftalen i dag er samtidig et godt grundlag for, at vi får et "JA" ved en kommende folkeafstemning om EU's forfatningstraktat. Det er positivt".
EU og internationalt
2. november 2004
KONTAKT
LINKS
Om aftalen