Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. november 2004 afgivet høringssvar på Lovforslag om bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser mv. Høringssvaret i PDF-format Resumé Beskæftigelsesrådet og Ydelsesudvalget er blevet anmodet om at afgive høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om integration af udlændinge i Danmark (Bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser mv., udvidelse af kontrolbeføjelser, indførelse af sanktioner, hurtig beskæftigelsesindsats mv.).

DA og SALA finder, at der med lovforslaget tages et nødvendigt skridt til at bekæmpe det sorte og illegale arbejde samt misbrug af sociale ydelser. DA og SALA kan derfor støtte lovforslaget.

Sort og illegalt arbejde samt socialt bedrageri er ødelæggende for et sundt arbejdsmarked og fair konkurrence mellem virksomhederne. Derfor er det nødvendigt at sætte mere markant ind over for disse former for omgåelse af spillereglerne på arbejdsmarkedet.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
4. november 2004