Virksomheder udviser socialt engagement Ny undersøgelse bekræfter de danske virksomheders sociale engagement Beskæftigelsesministeriet offentliggør i dag en undersøgelse af virksomhedernes sociale engagement udarbejdet på baggrund af svar fra regeringens virksomhedspanel.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne gør en stor indsats for at forebygge sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere, giver bidrag til velgørende formål og er engagerede i lokalsamfundet. Desuden har en del virksomheder ansat udsatte grupper som f.eks. ledige med misbrugsproblemer og ledige med handicap.

Undersøgelsen stemmer i øvrigt også ganske godt overens med, hvad andre undersøgelser har vist. Ifølge Socialforskningsinstituttet er 300.000 personer med handicap ansat på helt almindelige vilkår i virksomhederne.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"Undersøgelsen bekræfter, at de danske virksomheder har et stort socialt engagement. De gør blandt andet meget for at fastholde syge medarbejdere og fremme medarbejdernes sundhed.

Mange virksomheder gør også noget for at få udsatte grupper som arbejdsløse misbrugere eller handicappede i arbejde. Helt op imod hver femte virksomhed har ansat folk fra udsatte grupper helt uden løntilskud. Så selv om virksomhederne naturligt nok er meget fokuserede på deres nuværende medarbejdere, så er der mange steder et overskud til også at løfte et fælles samfundsansvar over for de svageste grupper. Det, synes jeg, man skal tage hatten af for.

Hvis vi skal have flere fra de svage grupper i job, handler det også om, at kommunerne bliver bedre til at hjælpe blandt andet ledige med misbrugsproblemer eller ledige med anden etnisk baggrund med at blive arbejdsmarkedsparate. Så vil endnu flere virksomheder få øjnene op for mulighederne."
Arbejdsmarked
24. november 2004
KONTAKT
LINKS
Læs mere på Beskæftigel-sesministeriets hjemmeside