Flere handicappede skal i arbejde Væsentligt at få flere handicappede ud på arbejdsmarkedet, mener DA. Regeringen lancerer i dag en flerårig beskæftigelses-strategi for personer med handicap. Strategiplanen lægger op til, at antallet af beskæftigede med handicap skal stige med 2.000 om året, og at andelen af virksomheder med medarbejdere med handicap skal stige med 1 procentpoint om året. Hovedindsatsen bliver rettet mod at give virksomheder og de handicappede bedre kendskab til beskæftigelses- og støttemulighederne. Regeringens pakke indeholder bl.a.:
  • En job- og informationssøgningsportal for personer med handicap og virksomhederne
  • Frivilligt tilgængelighedsmærke for virksomheder, der er tilgængelige for nuværende og kommende medarbejdere med handicap
  • Jobbeviser til den enkelte med handicap, som viser, hvad personen kan. Beviset kan bl.a. bruges i f.m. jobsøgning
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"Vi bakker fuldt op om regeringens ønske at få endnu flere handicappede ud på arbejdsmarkedet end de knapt 400.000 der allerede er i job. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at bidrage med det, de kan.

Planen indeholder en række gode initiativer såsom jobbeviser og job- og informationssøgningsportalen, der vil gøre det lettere for virksomhederne og de handicappede at finde hinanden og finde oplysninger om de forskellige støttemuligheder.

Til gengæld tror vi ikke meget på den frivillige mærkningsordning for virksomheder. Ordningen vil ikke skaffe flere handicappede i job og er administrativt besværlig for virksomhederne. Det er desuden meget vanskelligt at forestille sig et mærke, der giver mening for alle grupper af handicappede - blinde, døve, bevægelseshæmmede, psykisk handicappede m.v."
Arbejdsmarked
6. december 2004
KONTAKT
LINKS
Præsentation af tiltagene på Beskæftigelse­sministeriets hjemmeside