God manual om østeuropæisk arbejdskraft Vejledning hjælper til at sikre danske virksomheder fair konkurrence, mener DA. Beskæftigelsesministeriet har i dag udgivet en manual om regler for ophold og arbejde i Danmark for borgere fra de nye østeuropæiske EU-lande.

Vejledningen skal sikre, at alle myndigheder (politiet, ToldSkat, udlændingemyndigheder m.v.) får et overblik over reglerne på området. Manualen gennemgår reglerne og dokumentationskravene i forhold til at kunne arbejde eller opholde sig som f.eks. studerende , arbejdstager, udstationeret, selvstændig m.v. i Danmark.
Ansættelsesretschef i DA, Flemming Dreesen, siger:

"Manualen giver især politiet bedre muligheder for at håndtere anmeldelser om ulovligt arbejde. De eksisterende regler er udmærkede, men med dette nye overblik bliver det lettere for alle myndigheder at arbejde sammen om, at reglerne bliver overholdt. Det er vigtigt, for det skal være svært at konkurrere med danske virksomheder og lønmodtagere på unfair vilkår.

Generelt har de nye regler for arbejdstilladelse og de øvrige rammer for fri bevægelighed fungeret tilfredsstillende efter udvidelsen af EU. Men der er enkelte virksomheder, private og lønmodtagere, som ikke har fulgt spillereglerne. Det skal stoppes, for ingen kan være tjent med, at der eksisterer et parallelt arbejdsmarked, uanset om det er danskere eller udlændinge, der overtræder reglerne.

Det er desuden vigtigt, at manualen bliver brugt i de regionale netværk imod illegalt arbejde, hvor både politiet, andre myndigheder og arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. Det sikrer også, at manualen bliver løbende justeret, hvis der viser sig nye problemer."
Personale og administration
20. december 2004
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LINKS
Se selve manualen