Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. januar 2005 svaret Socialministeriet i sagen om Høring om udkast til forslag til lov om social service Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har den 1. december 2004 modtaget et udkast til lov om social service.

DA har ingen bemærkninger til udkastet til lov om social service.