Kvalificeret indvandring er nødvendig Debatoplæg fra EU-Kommissionen hilses velkommen af Dansk Arbejdsgiverforening EU-Kommissionen har netop fremlagt en grønbog, som skal skabe debat om behovet for indvandring af kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. Kommissionen ser en aktiv indvandringspolitik, som en af mulighederne for at leve op til Lissabon-strategiens målsætning om, at EU skal være den mest konkurrencedygtige økonomi inden 2010. Arbejdskraftschef i DA, Tina Voldby, siger:

"I en tid hvor globaliseringen slår kraftigere og kraftigere igennem, er det afgørende for de danske virksomheder, at vi ikke pålægger os selv begrænsninger i vores konkurrenceevne. Vi skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, uanset om de kommer fra et andet EU-land eller et andet sted i verden.

Det er derfor nødvendigt, at vi i Danmark får formuleret en offensiv politik omkring indvandring af kvalificeret arbejdskraft. Danmark bør bevæge sig i retning af en mere generel green card-ordning som i USA og Canada med et pointsystem, hvor der tages hensyn til tidligere joberfaring, sprogkundskaber og om der er en konkret ansættelseskontrakt.

Derfor er det positivt, at også EU-Kommissionen tager fat på denne problemstilling.
Arbejdsmarked
12. januar 2005
KONTAKT
LÆS MERE
Grønbog om beskæftigel­sesmotiveret indvandring