Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. januar 2005 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (styrket undervisning i dansk som andetsprog m.m.) Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen. Ændringen vedrører tosprogedes mulighed for at blive henvist til andre skoler end distriktsskolen. Høringsfristen er den 17. januar 2005

DA støtter forslaget, der sikrer den bedst mulige undervisning for tosprogede i dansk som andetsprog. Muligheden sikres gennem en individuel vurdering og placering i det relevante skoletilbud - uanset om dette er uden for distriktsskolen. Det er en tilfredsstillende løsning på det problem, der er påpeget af OECD. Kritikken var, at tosprogede elever, der skulle have undervisning i dansk som andetsprog, måtte forlade den normale klasse

Med forslaget skabes således et grundlag for at følge op på eleverne, så der ikke blot sker en obligatorisk sprogscreening af tosprogede ved starten af skolegangen. En løbende evaluering kan sikre, at tosprogede får mere ud af folkeskolen og dermed undgår at blive funktionelle analfabeter.

Samtidig er DA tilfreds med, at der vil blive udarbejdet et testmateriale, der kan hjælpe kommunerne i deres vurdering af elevernes behov.
KONTAKT
Publiceret:
19. januar 2005