Europa-parlamentets forslag til ændringer i arbejdstidsdirektivet trækker i den forkerte retning

Forslagene til ændring af arbejdstidsdirektivet, som Europa-Parlamentet tager stilling til den 11. maj 2005, trækker i den forkerte retning.

På en række punkter sker der en indskrænkning af fleksibiliteten i det af Kommissionen stillede forslag og i det eksisterende direktiv. Desuden forøges de administrative byrder for erhvervslivet.

Parlamentet risikerer derfor at trække i den modsatte retning af målsætningerne for vækst og beskæftigelse i EU.

Parlamentet risikerer at bremse for en revision af arbejdstidsdirektivet og trækker samtidig i den forkerte retning i forhold til målsætningerne om vækst og beskæftigelse i EU, udtaler DA’s adm. direktør Jørn Neergaard Larsen. Holdningerne i Parlamentet anerkender slet ikke de grundtanker, som det danske flexicurity-system bygger på.

Personale og administration
10. maj 2005
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk