BeskæftigelsesIndikator, 1. kvt. 2005
  • Beskæftigelsen på DA-området stiger
  • Fortsat fremgang inden for bygge-anlæg og service
Beskæftigelsen på DA-området steg 0,1 pct. fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 ifølge DA's beskæftigelsesindikator. Dermed er der en positiv udvikling i beskæftigelsen i forhold til de foregående kvartaler.

Stigningen svarer til godt 3.200 personer fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005, opregnet til den private sektors samlede beskæftigelse inden for fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne i læs mere boksen vist for DA-området opdelt på de tre hovedbrancher samt amter. For fremstillingsvirksomhed har udviklingen været negativ, mens den for bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv har været positiv for 2. kvartal i træk. Det lader således til, at den positive udvikling i beskæftigelsen er stabiliseret inden for serviceprægede erhverv og bygge- og anlægsvirksomhed, mens man inden for fremstillingsvirksomhed stadig oplever en negativ tendens, jf. tabellen øverst side 2.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Således ses den mest positive udvikling i Viborg Amt, mens det største fald i beskæftigelsen var i Roskilde Amt. Det skal understreges, at usikkerheden på tallene for nogle amter er så stor, at tendensen ikke er entydig, jf. tabellen.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
2. juni 2005
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version