Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. juni 2005 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Bekendtgørelse om bl.a. logbog

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA benytter lejligheden til generelt at præcisere, at man ser logbogsredskabet som en art nødforanstaltning og som et beklageligt, men desværre nødvendigt redskab i forsøget på at komme det sorte arbejdsmarked til livs. DA finder det derfor også vigtigt, at hjemlen i loven – og som udmøntet i udkastet til bekendtgørelsen – alene kan udnyttes til konkret at pålægge virksomheder, der ikke har orden i papirerne, logbogspligt.

PDF-filer kræver Adobe Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
2. juni 2005