Europa skal have meget mere fart på Verden står ikke stille, fordi forfatningstraktaten er lagt i dybfryseren. De europæiske stats- og regeringschefer er enige om en tænkepause og udsætter ratifikationsprocessen. Det betyder, at udviklingen i EU de næste år skal ske på baggrund af den nuværende traktat. Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

"Verden står ikke stille, fordi forfatningstraktaten er lagt i dybfryseren, og udfordringerne for Europa bliver bestemt ikke mindre af den nuværende politiske krise.

Der er behov for, at den europæiske udvikling kommer op i et helt andet gear, hvis den globale udvikling ikke skal gøre Europa fattigere i forhold til vækstområder som USA og fjernøsten.

Formår de europæiske politikere at løfte denne opgave, er grunden lagt til genskabelse af befolkningernes tillid.

På arbejdsmarkedsområdet skal de enkelte lande have gang i grundlæggende reformer, der kan øge både vækst og beskæftigelse. Retningslinjerne er allerede lagt i "Beskæftigelsesstrategien", og efter traktatudsættelsen er det blevet endnu mere vigtig, at EU's medlemslande udviser den handlekraft, som det i øjeblikket er vanskelig at demonstrere for EU fællesskabet."
EU og internationalt
16. juni 2005
KONTAKT