Tiltrængt ændring af straffereglerne i arbejdsmiljøloven

Beskæftigelsesministeren følger nu op på regeringens erklærede mål om, at arbejdsgivere, der har gjort alt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, ikke bliver straffet, når deres ansatte overtræder reglerne.

I et lovforslag, der netop er blevet sendt til høring i Arbejdsmiljørådet, foreslår beskæftigelsesministeren, at straffereglerne i arbejdsmiljøloven ændres på to punkter:

  • Arbejdsgivere, som har gjort alt for at sikre arbejdsmiljøet, skal ikke straffes, hvis det udelukkende er de ansatte, som overtræder reglerne.
  • Ansatte, der groft overtræder reglerne, risikerer højere bøder.

I dag får arbejdsgiverne bøder for overtrædelser, som de ansatte begår, og det uanset om arbejdsgiveren har gjort alt, hvad der er muligt for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for de ansatte. Det vil blive ændret, når arbejdsgiveren kan dokumentere, at forpligtelserne i henhold til arbejdsmiljøloven er opfyldt.

Der bliver på en række områder straffrihed for arbejdsgivere, når en ansat overtræder arbejdsmiljøreglerne, såfremt arbejdsgiveren har stillet alt nødvendigt udstyr til rådighed, har instrueret den ansatte fyldestgørende om udførelsen af det pågældende arbejde og har ført et effektivt tilsyn med arbejdet.

De nye regler kommer til at gælde for alle typer af virksomheder, dvs. både store og små og både personligt ejede virksomheder og selskaber eller lignende. Efter planen træder ændringerne i kraft fra den 1. januar 2006.

Chefkonsulent Torben A. Sørensen udtaler:

DA hilser ministerens udspil velkomment. Forslaget om straffrihed for arbejdsgivere, der har gjort alt hvad man med rimelighed kan forlange for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, vil bidrage væsentligt til, at retstilstanden på arbejdsmiljøområdet bliver som på andre områder. Samtidig vil retstilstanden i Danmark komme til at ligne forholdene i de lande, som Danmark sammenligner sig med. En vedtagelse af forslaget vil kunne gøre en ende på diskussionen om det objektive ansvar.

Arbejdsmiljø
21. juli 2005
KONTAKT