International LønStatistik 2. kvartal 2005

  • Fortsat meget lav international lønudvikling

I 2. kvartal 2005 var den samlede årsstigningstakt for timefortjenesten i udlandet 1,8 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 1,4 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 2,4 pct. inden for handelsvirksomhed, jf. tabellen i læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,3 pct., 3,3 pct. og 2,6 pct.

Den sammenvejede lønstigningstakt for statistikkens 11 lande illustrerer tendenserne i den generelle lønudvikling i udlandet. Inden for fremstillingsvirksomhed er den sammenvejede lønstigningstakt (1,8 pct.) på det laveste niveau i 10 år.

Lønudviklingen i 2. kvartal 2005

Norge og Finland havde i 2. kvartal 2005 de højeste årsstigningstakter (hhv. 4,2 og 4,0 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens 12 lande. De laveste årsstigningstakter havde Japan og Tyskland (hhv. 0,5 og 0,9 pct.), jf. figuren herunder. I Danmark var årsstigningstakten til sammenligning 2,3 pct. i 2. kvartal 2005.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark plus de 11 lande: Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA, Frankrig, Japan, Holland, Italien, Belgien, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for statistikkens 11 lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af den effektive kronekursindeks.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
23. august 2005
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version