Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. august 2005 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af om arbejdsmiljø

Høringssvaret i Word-format

Resumé

Forslaget lægger op til to væsentlige ændringer: 1) En begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og 2) en skærpelse af straffen for visse overtrædelser, der begås af ansatte.

Det er sammenfattende DA’s vurdering, at det foreliggende lovudkasts gennemførelse vil bidrage væsentligt til at skabe bred respekt og opbakning til straffereglerne på arbejdsmiljøområdet hos arbejdsgiverne.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
17. august 2005
LINKS
Mere om høringen i Høringsportalen