Kønsopdelt lønstatistik fremmer ikke ligestilling

Nyt forslag til kønsopdelt lønstatistik fra beskæftigelsesministeren

Regeringen fremsætter i denne samling et forslag om kønsopdelt lønstatistik på den enkelte arbejdsplads. Forslaget bygger på det tidligere socialdemokratiske forslag om kønsopdelt lønstatistik, men er ifølge de foreløbige meldinger ændret på en række områder.

  • Grænsen for, hvor mange lønmodtagere der skal være i sammenlignelige grupper, ændres fra fem til ti.
  • Virksomheder med mindre end 35 ansatte friholdes fra kravet.
  • Virksomheder, der i stedet udarbejder en redegørelse for ligestilling, kan friholdes fra kravet.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Det er grundlæggende forkert at tro, at ligestilling fremmes ved, at den enkelte virksomhed offentliggør kønsopdelte lønstatistikker. Når mænd og kvinder i gennemsnit ikke tjener det samme, så skyldes det, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked, og det ændres ikke ved at tvinge virksomhederne ud i mere bureaukrati. Det ændres kun ved, at kvinder begynder at vælge anderledes, når det gælder uddannelse, job og karriere.

Derfor er det fornuftigt, at virksomhederne kan friholdes fra dette bureaukrati, og i stedet – i en handlingsplan- fastlægger lokale initiativer til fremme af ligestillingen.

Forslaget om en redegørelse som alternativ til kravet om kønsopdelt lønstatistik er positivt og interessant, fordi det bl.a. anerkender det seriøse og grundige ligestillingsarbejde, som foregår i mange større virksomheder, bl.a. i deres samarbejdsudvalg.

Selv om ligestillingen starter i hjemmene, så kan virksomhederne understøtte en udvikling mod et mere lige arbejdsmarked ved at være bevidst om, at rammerne på den enkelte arbejdsplads tager hensyn til både mænd og kvinder.”

Arbejdsmarked
4. oktober 2005
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk