Første skridt mod national handlingsplan

Arbejdsgivere og lønmodtagere er enige om anbefalinger om indsatsen for bedre arbejdsmiljø frem til 2010

Arbejdsmiljørådet har netop i enighed afgivet indstilling til beskæftigelsesministeren om indsatsen og prioriteringerne på arbejdsmiljøområdet frem til og med 2010.

Arbejdsmiljørådet foreslår, at følgende fire arbejdsmiljøtemaer prioriteres:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Støj
  • Muskel- og skeletbesvær.

Der er for de enkelte temaer redegjort nærmere for, hvilke virkemidler der bør tages i anvendelse ved realisering af de opstillede mål.

Underdirektør Thomas Philbert Nielsen:

”Det er rigtig godt og lovende for det fremtidige samarbejde på arbejdsmiljøområdet, at parterne er nået til enighed om en prioritering af de kommende års indsats.

Der er enighed om de enkelte prioriterede temaer, og det er også lykkedes at nå til enighed om de nærmere virkemidler, der skal bruges.

Den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden præges i stigende grad af komplekse, individorienterede problemstillinger, f.eks. på det psyko-sociale område, der kræver andre midler end de traditionelle ved lovgivning og påbud.

Hvis beskæftigelsesministeren tilslutter sig forslagene fra Arbejdsmiljørådet, vil der herefter foreligge en samlet, national handlingsplan for arbejdsmiljøindsatsen frem til og med 2010, som vil være styrende for både myndighedernes og arbejdsmarkedets parters indsats.”

Arbejdsmiljø
14. oktober 2005
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk