Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. oktober 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om lovforslag om kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om ligeløn

Høringssvar vedrørende lovforslag om kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om ligeløn

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA kan ikke støtte i indførelse ved lov af en pligt for virksomheder til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik.

Regeringen har med lovforslaget bevæget sig et væsentligt skridt væk fra den suspenderede SR-statistikmodel. DA finder det bl.a. positivt, at denne suspenderede model, som ville indebære endnu større administrative byrder for de mange berørte virksomheder, ophæves med det fremlagte lovforslag.

Kønsopdelt lønstatistik vil ikke kunne bidrage til at løse de mekanismer på arbejdsmarkedet, der må vurderes at være årsager til de lønforskelle, som kan måles og ikke fuldt kan forklares statistisk.

DA støtter de grænseværdier, som regeringen har valgt og kravene til statistikkens udformning, herunder anvendelse af den 6-cifrede DISCO-kode, kravet om sammenlignelige celler med både mænd og kvinder samt cellestørrelse på 10. Det samme gælder virksomhedsstørrelse på 35 ansatte, der svarer til Samarbejdsaftalen og lov om information og høring.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
2. november 2005