Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. december 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere.

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Beskæftigelsesministeriet har ved e-mail af 30. november 2005 anmodet om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (forlængelse af revisionsfrist) i høring.

Forslaget indeholder en forlængelse af den eksisterende revisionsfrist fra 2006 og 2009. Lovens § 11 er – som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget – indsat i loven blandt andet med henblik på at vurdere, om loven på et senere tidspunkt skal udnytte udstationeringsdirektivets mulighed for at fastsætte mindsteløn.

DA er tilfreds med, at de indhøstede erfaringer med loven har vist, at der hverken i 2002 og 2005 har været noget ønske eller behov for, at der i loven fastsættes regler om mindsteløn.

DA har imidlertid ingen bemærkninger til, at loven fortsat indeholder en revisionsklausul.

KONTAKT
Publiceret:
15. december 2005