Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. januar 2006 svaret Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i sagen om ægtefællepensionsudvalgets betænkning

Høringssvar vedrørende ægtefællepensionsudvalgets betænkning

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA kan tilslutte sig hovedprincipperne i udvalgets forslag.

Pensioner skal ikke inddrages i bodelingen ved ægteskaber under 5 år. Alle rimelige pensionsordninger (læs arbejdsmarkeds-pensionsordninger) kan udtages forlods. Ved meget langvarige ægteskaber over 15 år kan der ske kompensation af den pensionsmæssigt ringest stillede.

DA er ikke enig i forslaget om kompensation for fravær fra arbejdsmarkedet af familiemæssige årsager. DA er ligeledes ikke enig i, at det skal være muligt at dele en arbejdsmarkedspensionsordning.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
3. januar 2006