Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, februar 2006

Pjecen i PDF-format

Indhold

  • Rekruttering fra EU-landene
  • Rekruttering fra de nye EU-medlemslande i Østeuropa
  • Rekruttering af arbejdskraft fra tredjelande
  • Information til arbejdstagerne i udlandet
  • Medarbejdere kan benytte europæisk CV-bank
  • Ønske om formidling af arbejdskraft fra EU/EØS-lande via Eures

Pjecen kan bestilles hos chefsekretær Susanne Borvang, DA på e-mail sub@da.dk

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
17. februar 2006