Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. februar 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Høring om forslag til lov om ændring af lov om beskyttlse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA kan tilslutte sig, at lovforslaget og dermed loven regulerer foreningsforholdene i forbindelse med ansættelses- og afskedigelsessituationen.

Forslaget indebærer, at en lønmodtager ikke længere lovligt vil kunne afskediges på grund af manglende foreningsmedlemskab – heller ikke i de tilfælde, hvor det i forbindelse med ansættelsen blev stillet som en ansættelsesbetingelse i henhold til den nugældende foreningsfrihedslov.

Efter DA’s opfattelse skal loven være så klar som mulig for at undgå, at der i fremtiden opstår uenigheder om foreningsforhold ved ansættelse og afsked.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
23. februar 2006