Global konkurrencedygtighed kræver højt kompetenceniveau

Det er afgørende, at arbejdsstyrkens kompetencer modsvarer virksomhedernes behov, hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag holdt trepartsmøde om livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”DA har givet sin fulde tilslutning til det slutdokument om den fremtidige VEU-indsats, som var forberedt til mødet i dag. En lang række initiativer skal nu gennemføres som supplement til den meget omfattende VEU-aktivitet, som allerede kendetegner Danmark.

Det er afgørende for virksomhederne, at vores uddannelsessystem er i stand til at afdække virksomhedernes behov for udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det er også nødvendigt, at voksne i Danmark har de grundlæggende forudsætninger, der skal til for at være i stand til at møde virksomhedernes behov for kompetence.

Op mod 2/3 del af den samlede VEU-aktivitet gennemføres i dag af virksomhederne i samarbejde med medarbejderne og betales fuldt ud af virksomhederne. Den offentlige VEU-indsats, som er genstand for trepartsudvalgets forslag og anbefalinger, omfatter således kun en beskeden del af aktiviteterne. Men det offentlige VEU-system bør – med treparts-udvalgets anbefalinger – i højere grad end i dag kunne imødekomme virksomhedernes og medarbejdernes mere joborienterede VEU.

En sjettedel af danskere kommer ud af folkeskolen med så ringe læse-, skrive og regnefærdigheder, at de har svært ved at komme videre. Det er et statsligt ansvar, og det er positivt, at der i slutdokumentet lægges op til en markant styrkelse af grundlæggende, almene færdigheder.

Fra dele af fagbevægelsen har der i relation til VEU-udvalgets arbejde været fremsat ønsker om, hvad fremtidige overenskomster kunne indeholde omkring VEU-bestemmelser. DA udtaler sig ikke om potentielle overenskomstkrav i en løbende overenskomstperiode.”

Uddannelse
20. marts 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk