Ny – og bedre – Østaftale

Stor administrativ lettelse ved ansættelse af medarbejdere fra de nye medlemslande

Regeringen har indgået aftale med Socialdemokraterne, de Radikale og SF om forlængelse af overgangsordningen for fri bevægelighed af arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande frem til 30. april 2009.

Aftalen indebærer:

  • At overgangsordningen udfases gradvist frem til 2009
  • At overenskomstdækkede virksomheder forhåndsgodkendes til beskæftigelse af arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande
  • At samarbejde om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft styrkes

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Den nye Østaftale afspejler klart, at der i Folketinget er voksende forståelse for virksomhedernes aktuelle problemer med at rekruttere arbejdskraft. Den gamle aftale gjorde det unødigt kompliceret at ansætte medarbejdere fra de nye medlemslande. Den nye aftale sikrer, at overenskomstdækkede virksomheder på forhånd kan godkendes, og det er en meget positiv justering og en stor administrativ lettelse.

Ansættelse af østarbejdere i danske virksomheder sker for at dække et påtrængende behov for arbejdskraft. Østarbejdere underminerer ikke det danske arbejdsmarked, men styrker det til glæde for os alle. Det nye Østaftale skaber et bedre fundament herfor.

Fokus skal nu fastholdes på, at den største arbejdsmarkedspolitiske udfordring her og nu er at skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft til danske virksomheder. Derfor er det også positivt, at myndighederne vil styrke den offensive rekrutteringsindsats for at tiltrække arbejdskraft fra EU-landene.”

Personale og administration
5. april 2006
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk