Virksomhederne klar til at ansætte

Virksomhederne oplever de stærkeste konjunkturer i årtier, men deres mulighed for at ansætte er begrænset af manglende politiske initiativer.

Virksomheder, der repræsenterer 37 procent af beskæftigelsen i bygge- og anlæg, oplevede i slutningen af april produktionsbegrænsninger pga. af mangel på arbejdskraft. Sidste år på samme tid var tallet 11. Arbejdskraftmanglen var størst i murerbranchen med 53 procent.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Mens Velfærdsforhandlingerne foregår, overhaler virkeligheden Christiansborg inden om. Mangelen på arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren er den største i tyve år, og virksomhederne må hver dag takke nej til nye ordrer, fordi der ikke er vilje til at sikre, at alle som kan arbejde også står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis ikke politikerne leverer svar på landets vigtigste udfordring lige nu, forspilder vi chancen for at opnå fuld beskæftigelse. Virksomhederne er parate til at udvide medarbejderstaben, og venter kun på politisk handlekraft.

Fundamentet for fremtidens velfærd skal støbes i dag. En afskaffelse af efterlønsordningen, fjernelse af unødvendige særregler for ældre ledige og udvidelse af ungeindsatsen er derfor helt nødvendige reformer, der hurtigst muligt bør gennemføres.”

Arbejdsmarked
31. maj 2006
KONTAKT