Erhvervsskoler og gymnasier har forskellige mål

Forbedringer af uddannelsesniveau løses ikke gennem sammenlægninger af erhvervsskoler og gymnasier.

I et nyt uddannelsesudspil foreslår Socialdemokraterne, at gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler skal lægges sammen i nye regionale uddannelsescentre, men beholde hver sin uddannelsesprofil. Prestigen ved at gå på teknisk skole skal forbedres, når elever med gode kundskaber samlæser med gymnasieelever. Det sociale miljø på erhvervsskolerne skal generelt højnes gennem sammenlægning med gymnasier.

Flere unge skal have en uddannelse. Der skal udvikles nye mindre boglige og mere praktiske orienterede tilbud for unge. For at nedbringe frafaldet på EUD skal rammerne for undervisningen være mere faste, hvor eleverne hører til i én klasse og har tæt lærerkontakt.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

” Forbedringer i det faglige og sociale miljø på erhvervsskolerne og muligheden for at vælge højere uddannelsesniveauer løses ikke gennem en sammenlægning af erhvervsskoler og gymnasier. Det forhold, at mange unge ikke gennemfører en uddannelse og nogle unge ikke får nok udfordringer på teknisk skole kan ikke løses ved en institutionsreform.

I forhold til erhvervsuddannelserne er der risiko for, at en sammenlægning med gymnasierne vil medføre, at tilknytningen til praktikvirksomhederne formindskes – en af årsagerne til, at EUD-elever senere klarer sig godt på arbejdsmarkedet.

Det er tilfredsstillende, at der skabt mulighed for, at erhvervsskoler og gymnasier nu kan indlede en tæt samarbejde om uddannelse, men der er ikke behov at formalisere arbejdet yderligere.

Det er positivt, at Socialdemokraterne peger på behovet for at udvikle nye uddannelsestilbud til de unge for at sikre, at flere unge få en uddannelse i fremtiden. Arbejdsgiverne har løbende peget på behovet for, at der udvikles alternativer til den gruppe af unge, som ikke har kundskaber eller motivation til at gennemføre en lærlingeuddannelse. Mere fast struktur og mere voksenkontakt inden for EUD vil også bidrage til at nedbringe frafaldet.

Ser man bort fra institutionsdelen er der mange gode takter i Socialdemokraternes udspil.”

Uddannelse
14. juni 2006
KONTAKT