Fælles fokuspunkter for LO og DA mht. LBR’s input til Beskæftigelsesplan Light for 2007

Dokumentet i PDF-format

Resumé

For indsatsåret 2007 ser LO og DA det som en fælles udfordring at sætte det ordinære arbejdsmarked i fokus, og dermed prioritere en indsats rettet mod rekruttering af kvalificerede medarbejdere. Danmark har højkonjunktur, og udviklingen skal ikke begrænses af, at virksomhederne ikke kan få arbejdskraft.

En offensiv beskæftigelsespolitik skal fremme den faglige og geografiske mobilitet og endvidere sikre, at ledige kommer i beskæftigelse og/eller tættere på arbejdsmarkedet.

DA og LO har derfor den fælles målsætning for 2007 at sikre, at det enkelte jobcenter tilskyndes til at sætte særlig fokus på at formidle arbejdskraft til virksomhederne, samt sikre, at det er den bedst kvalificerede arbejdskraft der formidles, uanset at der er tale om en kontanthjælpsmodtager, en forsikret ledig eller en ledig uden for kommunegrænsen.

LO og DA har for indsatsåret 2007 følgende landsdækkende fokuspunkter:

  • At myndighedernes sætter fokus på job i første del af ledighedsperioden ved at gøre det obligatorisk, at ledige præsenteres for jobmuligheder ved alle samtaler, samt at jobformidling ved henvisning udvikles som tilbud, der efterspørges af virksomhederne
  • At få moderniseret dialogen mellem virksomheder og jobcentrene med henblik på at sikre virksomhedsperspektivet i indsatsen
  • At redskaberne i den fælles redskabsvifte bruges målrettet i forhold til de beskæftigelsespolitiske udfordringer
  • At få en høj profil i indsatsen for at integrere flygtning og indvandrere på arbejdsmarkedet
  • At få udarbejdet en ”LBR-information”, der kan fungerer som et beskæftigelsespolitisk styringsværktøj for LBR

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
28. august 2006