Praktikpladser fremfor skolepraktik

Uholdbart, at københavnske elever havner i skolepraktik, når der er ledige praktikpladser i Jylland.

Jyske virksomheder inden for bygge- og anlæg søger lærlinge. I Viborg og Herning mangler der ifølge Dansk Byggeri 21 murerlærlinge og 54 strukturlærlinge. Samtidig går 60 københavnske murerelever i skolepraktik, fordi de ikke kan finde praktikplads i lokalområdet. Københavns Tekniske Skole vil orientere eleverne i skolepraktik om de ledige pladser, men har ifølge Jyllands-Posten i sidste måned afslået invitation fra Dansk Byggeri om at møde virksomheder med ledige pladser i Herning.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er ikke tilstrækkeligt, at skolen blot orienterer de københavnske murerelever i skolepraktik om de ledige jyske pladser.

Reglerne er meget klare på dette punkt: Skolen skal sikre, at elever i skolepraktik rent faktisk søger de ledige pladser i Jylland, og eleverne skal være parate til at besætte ledige pladser udenfor eget lokalområde. Eleverne har i den forbindelse mulighed for tilskud til flytning. Hvis de københavnske elever ikke vil tage en tilbudt praktikplads i Jylland, kan de ikke fortsætte i skolepraktik.

Det er afgørende, at skolen overholder reglerne: Såfremt antallet af praktikpladser skal bringes yderligere ned, er det nødvendigt at øge elevernes faglige og geografiske mobilitet.”

Uddannelse
10. oktober 2006
KONTAKT